INFORMACJA DLA KLIENTÓW SALONU

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SALONU

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SALONU

W Studio Urody Alessa stosowane są środki ochrony osobistej zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia:
 • maski chroniące drogi oddechowe,
 • gogle ochronne,
 • przyłbice,
 • jednorazowe rękawiczki zabiegowe,
 • jednorazowe fartuchy medyczne z długimi rękawami.

Dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń odbywa się po każdym zabiegu z wykorzystaniem środków do dezynfekcji oraz lampy UV-C w standardzie szpitalnym niszczącej m.in. wirusy i bakterie.

Wytyczne dla klientów Salonu:
 1. W salonie jednocześnie może przebywać 1 osoba + pracownik.
 2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę.
 3. Uprasza się o nie używanie telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 4. Klient zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 5. Przed wejściem do gabinetu klient proszony jest o dezynfekcję rąk dostępnym w budynku środkiem oraz poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
 6. Klienci proszeni są o przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę oraz bez osób towarzyszących.
 7. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Szczegółowe wytyczne pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-kosmetyczne